RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: LUČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (60/2011)
Datum sprejema: 11.5.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.05.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče - Občinska podlaga
Občina: LUČE

28.11.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče 19.01.2013
Občina: LUČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče 23.03.2013
Občina: LUČE
 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče 15.04.2013
Občina: LUČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče 13.07.2013
Občina: LUČE
 Sklep za znižano plačilo vrtca 13.07.2013
Občina: LUČE
 Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena 13.07.2013
Občina: LUČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno območje 1.31 v Lučah 13.07.2013
Občina: LUČE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2014 24.12.2013
Občina: LUČE
 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Luče 24.12.2013
Občina: LUČE
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče ter o povračilih stroškov 24.12.2013
Občina: LUČE
1  2  3  4  5  6  7 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Luče 28.11.2007
Občina: LUČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče 03.05.2011
Občina: LUČE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si