RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2011)
Datum sprejema: 20.9.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.10.2011
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si