RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žiri


Občina: ŽIRI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/2011)
Datum sprejema: 9.11.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.12.2011 Datum konca veljavnosti: 02.12.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Žiri 02.12.2017
Občina: ŽIRI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2012–31. 1. 2012 28.12.2011
Občina: ŽIRI
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 14.01.2012
Občina: ŽIRI
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2012 28.01.2012
Občina: ŽIRI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri 28.01.2012
Občina: ŽIRI
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012 05.05.2012
Občina: ŽIRI
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 26.05.2012
Občina: ŽIRI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri 12.05.2012
Občina: ŽIRI
 Sklepa o izvzemu iz javnega dobra 12.05.2012
Občina: ŽIRI
 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri 02.06.2012
Občina: ŽIRI
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico 16.06.2012
Občina: ŽIRI
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žiri - dokument
Občina: ŽIRI
Datum objave: 11.05.1999
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

21.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si