RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Štore


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2012)
Datum sprejema: 21.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2012
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Štore 14.06.2014
Občina: ŠTORE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore 21.04.2018
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga določil občinskih prostorskih aktov glede izvajanja vzdrževalnih del na objektih ali za potrebe objektov 14.04.2012
Občina: ŠTORE
 Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Štore 28.04.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Štore 09.06.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2012 09.06.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore 27.10.2012
Občina: ŠTORE
 Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa 27.10.2012
Občina: ŠTORE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 27.10.2012
Občina: ŠTORE
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore 22.12.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2013 28.12.2012
Občina: ŠTORE
 Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa 28.12.2012
Občina: ŠTORE
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Štore
Občina: ŠTORE
Datum objave: 13.08.1999
Datum sprejema: 30.6.1999
Organ sprejema: Občinski svet

28.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si