RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2012)
Datum sprejema: 22.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.01.2012 Datum konca veljavnosti: 11.05.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Beltinci 11.05.2018
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Odlok o občinskih cestah - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

18.09.1999
 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

07.11.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok  o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 19.08.2005
Datum sprejema: 2005-08-04 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

03.09.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si