RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vitanje


Občina: VITANJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2012)
Datum sprejema: 15.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.01.2012
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Državna podlaga

 Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva - Državna podlaga

 Statut Občine Vitanje - Občinska podlaga
Občina: VITANJE

21.11.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si