RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Hrastnik


Občina: HRASTNIK
Publikacija: Uradni vestnik Zasavja (3/1999)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Hrastnik 13.06.2000
Občina: HRASTNIK
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98), dopolnitev v letu 2000 13.06.2000
Občina: HRASTNIK
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000 13.07.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave lokacijskega načrta Rikljev most 13.07.2001
Občina: HRASTNIK
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje-Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-ost čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku 10.10.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj 10.10.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave ureditvenega načrta Resnica S-5 10.10.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Dirmajerjev hrib - PUP 5 10.10.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje bivši Petrol - PUP 6 10.10.2001
Občina: HRASTNIK
 Program priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku "Ob Bobnu" 23.04.2002
Občina: HRASTNIK
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si