RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Braslovče


Občina: BRASLOVČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (69/2012)
Datum sprejema: 5.9.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.09.2012
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče 13.05.2017
Občina: BRASLOVČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče 30.10.2021
Občina: BRASLOVČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče 14.01.2021
Občina: BRASLOVČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod 03.11.2012
Občina: BRASLOVČE
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 03.11.2012
Občina: BRASLOVČE
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 03.11.2012
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012 03.11.2012
Občina: BRASLOVČE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče 04.01.2013
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2013 28.12.2012
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod 28.12.2012
Občina: BRASLOVČE
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov 28.12.2012
Občina: BRASLOVČE
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 28.12.2012
Občina: BRASLOVČE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče 18.01.2013
Občina: BRASLOVČE
1  2  ... 22  23 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Braslovče
Občina: BRASLOVČE
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si