RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica


Občina: OPLOTNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2013)
Datum sprejema: 20.12.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.01.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica - Občinska podlaga
Občina: OPLOTNICA

21.03.2002
 Statut Občine Oplotnica - Občinska podlaga
Občina: OPLOTNICA

29.05.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si