RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Novo mesto - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (7/2013)
Datum sprejema: 20.12.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.02.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 17.03.2015
Občina: NOVO MESTO
 Statut Mestne občine Novo mesto 17.06.2016
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 11.07.2015
Občina: NOVO MESTO

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: NOVO MESTO
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MONM-UPB-2)
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto 09.03.2012
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 09.03.2013
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 16.03.2013
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto 15.03.2013
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/I 06.04.2013
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje 30.04.2013
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 25.04.2013
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo Mesto (SD UN ZKNM – 2) 25.05.2013
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto 18.05.2013
Občina: NOVO MESTO
 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto 18.05.2013
Občina: NOVO MESTO
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Novo mesto
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 17.08.2001
Datum sprejema: 2001-06-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

01.09.2001
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 15.09.2006
Datum sprejema: 2006-07-13 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MONM-UPB-2)
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 09.10.2008
Datum sprejema: 25.9.2008
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si