RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tržič - dokument


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2013)
Datum sprejema: 21.02.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.03.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič 03.10.2015
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska 20.04.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tržič 12.04.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič 13.04.2013
Občina: TRŽIČ
 Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013 in 2014 13.04.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012 14.05.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik lokalnega pomena 14.05.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič 21.05.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič 21.05.2013
Občina: TRŽIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja 14.05.2013
Občina: TRŽIČ
 Sklep o razveljavitvi Sklepa o postopkih oddaje javnih naročil v Občini Tržič 22.06.2013
Občina: TRŽIČ
1  2  ... 27  28 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tržič
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 15.03.1999
Datum sprejema: 1999-01-27 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

30.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si