RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bistrica ob Sotli


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/2013)
Datum sprejema: 27.02.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.04.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli 10.12.2016
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 20.12.2016
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

28.02.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012 04.05.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o uveljavljanju počitniške rezervacije v mesecih juliju in avgustu in o stroških začasnega izpisa 04.05.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 28.09.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 28.09.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 28.09.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013 23.11.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli 04.12.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli 04.12.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2014 17.12.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014 24.12.2013
Občina: BISTRICA OB SOTLI
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Bistrica ob Sotli
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave: 13.02.2009
Datum sprejema: 29.1.2009
Organ sprejema: Občinski svet

28.02.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si