RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2001)
Datum sprejema: 11.04.2001 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.05.2001 Datum konca veljavnosti: 25.07.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.6 Stanovanjsko gospodarstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 15.07.2003
Občina: LAŠKO
 Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 06.03.2010
Občina: LAŠKO
 Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 25.07.2009
Občina: LAŠKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih skladih - Državna podlaga

 Statut Občine Laško - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

15.02.2000

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Statut Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 25.07.2001
Občina: LAŠKO
 Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v zakup (najem) in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Laško 24.05.2002
Občina: LAŠKO
 Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju 2005-2007 s podzakonskimi predpisi 04.01.2005
Občina: LAŠKO
 Splošni pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 09.03.2006
Občina: LAŠKO
 Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 25.07.2009
Občina: LAŠKO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si