RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2013)
Datum sprejema: 21.3.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.04.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec 20.05.2017
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012 25.05.2013
Občina: ŽALEC
 Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec 11.05.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11.05.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac 25.05.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek) 04.06.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje 04.06.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 20.07.2013
Občina: ŽALEC
 Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
Občina: ŽALEC
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec 27.07.2013
Občina: ŽALEC
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 31.07.2013
Občina: ŽALEC
1  2  ... 48  49 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 15.4.1999
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si