RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (52/2013)
Datum sprejema: 5.6.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.07.2013 Datum konca veljavnosti: 23.11.2019
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje 23.11.2019
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

18.06.1999
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.04.1994

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 12.03.2014
Občina: GROSUPLJE
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje 07.07.2015
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 01.10.2015
Občina: GROSUPLJE
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 01.01.2016
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti 09.04.2016
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 15.04.2016
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 01.04.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 06.04.2019
Občina: GROSUPLJE
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si