RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/2013)
Datum sprejema: 29.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.07.2013 Datum konca veljavnosti: 20.11.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec 20.11.2021
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever 21.06.2014
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 19.05.2015
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 30.07.2016
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše 28.01.2017
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 14.01.2017
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 11.02.2017
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12 05.08.2017
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 29.12.2017
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 21.04.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec 04.08.2018
Občina: ŽALEC
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave: 03.04.2009
Datum sprejema: 23.3.2009
Organ sprejema: Občinski svet

04.04.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si