RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gorišnica


Občina: GORIŠNICA
Publikacija: Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (12/1995)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica 20.10.1998
Občina: GORIŠNICA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1998 25.03.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorišnica 28.04.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok v občinskih cestah 30.04.1999
Občina: GORIŠNICA
 Sklep o določitvi ekonomske cene programa vrtca Cirkulane in Gorišnica 11.03.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož 23.07.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996 16.01.1998
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1998 07.02.1998
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1997 12.03.1998
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998 26.03.1998
Občina: GORIŠNICA
 Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica 12.06.1998
Občina: GORIŠNICA
1  2  3  4 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si