RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (85/2013)
Datum sprejema: 28.08.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.10.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Grosuplje 22.04.2017
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008
 Statut Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

23.01.2010
 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 12.03.2014
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 01.10.2015
Občina: GROSUPLJE
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 01.01.2016
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 25.03.2016
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 15.04.2016
Občina: GROSUPLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 01.04.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 01.03.2018
Občina: GROSUPLJE
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o preoblikovanju "Komunalnega podjetja Grosuplje" v "Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo"
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 01.04.1994
Datum sprejema: 23.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

16.04.1994
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 24.05.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 25.05.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 17.06.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si