RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (85/2013)
Datum sprejema: 04.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.10.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 10.05.2014
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008
 Statut Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

23.01.2010
 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 26.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 24.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica 22.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 08.01.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 01.04.2016
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 24.05.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 25.05.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 30.06.2004
Datum sprejema: 17.06.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 30.01.2004
Datum sprejema: 2003-12-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

14.02.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si