RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka


Občina: ŠKOFJA LOKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (99/2013)
Datum sprejema: 14.10.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.12.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka - Občinska podlaga
Občina: ŠKOFJA LOKA

25.11.1995
 Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: ŠKOFJA LOKA

24.01.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si