RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2014)
Datum sprejema: 19.12.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.01.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003
 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj 23.05.2015
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 28.06.2010
Datum sprejema: 17.06.2010
Organ sprejema: Občinski svet

13.07.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si