RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Trzin - UPB-2 - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (2/2006)
Datum sprejema: 13.02.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.02.2006
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2006 Datum konca veljavnosti: 18.07.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Trzin - dokument 18.07.2020
Občina: TRZIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za leto 2014 29.11.2012
Občina: TRZIN
 Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin 06.02.2014
Občina: TRZIN
 Sklep o odpisu terjatev 06.02.2014
Občina: TRZIN
 Letni načrt dela Sveta Občine Trzin za leto 2014 29.01.2014
Občina: TRZIN
 Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 06.02.2014
Občina: TRZIN
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013 21.12.2013
Občina: TRZIN
 Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 21.12.2013
Občina: TRZIN
 Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014 21.12.2013
Občina: TRZIN
 Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 11.12.2013
Občina: TRZIN
 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Trzin 21.12.2013
Občina: TRZIN
1  2  ... 63  64 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Trzin - dokument 18.07.2020
Občina: TRZIN
 Statut Občine Trzin 07.03.1999
Občina: TRZIN

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si