RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno - varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart - dokument


Občina: LENART
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (9/2010)
Datum sprejema: 15.4.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.05.2010
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno - varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart - dokument 07.01.2014
Občina: LENART

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Statut Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 5/2007) - Občinska podlaga
Občina: LENART

23.03.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart
Občina: LENART
Datum objave: 18.08.2003
Datum sprejema: 2003-07-08 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si