RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart - dokument


Občina: LENART
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (21/2012)
Datum sprejema: 18.10.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.11.2012
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Statut Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 14/2010) - Občinska podlaga
Občina: LENART

14.07.2010

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cen letne najemnine za grobove, prve ureditve grobnega mesta in uporabe mrliške vežice na pokopališču v Lenartu in Voličini 16.03.2013
Občina: LENART

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si