RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2014)
Datum sprejema: 24.2.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.04.2014
Datum začetka veljavnosti: 22.03.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

14.02.2004
 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 26.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 01.04.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 24.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Ivančna Gorica 01.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica 22.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 08.01.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 01.04.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 28.02.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 10.03.2018
Občina: IVANČNA GORICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si