RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Moravske Toplice - dokument


Občina: MORAVSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2014)
Datum sprejema: 8.5.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.05.2014
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice 28.03.2015
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice 20.05.2017
Občina: MORAVSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice 31.05.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice 21.06.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice 08.07.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije 15.08.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih 30.08.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena 13.09.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Sklep o imenovanju nadomestnega namestnika člana občinske volilne komisije 30.09.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 31.10.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2014 09.12.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Statutarni sklep 09.12.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Moravske Toplice
Občina: MORAVSKE TOPLICE
Datum objave: 19.02.1999
Datum sprejema: 1999-02-04 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

06.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si