RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza


Občina: NAKLO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (45/2014)
Datum sprejema: 21.05.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.07.2014
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Državna podlaga

 Statut Občine Naklo - Občinska podlaga
Občina: NAKLO

13.10.2007
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo - Občinska podlaga
Občina: NAKLO

22.10.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si