RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2014)
Datum sprejema: 10.6.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.07.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode 31.03.2018
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode 25.07.2020
Občina: MEDVODE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) 05.04.2006
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

06.09.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode 02.08.2014
Občina: MEDVODE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2015 13.12.2014
Občina: MEDVODE
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2015 02.12.2015
Občina: MEDVODE
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja MS 9/2-1 Medvode 31.12.2014
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena 14.01.2015
Občina: MEDVODE
 Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode 24.01.2015
Občina: MEDVODE
 Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode 24.01.2015
Občina: MEDVODE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče 23.01.2015
Občina: MEDVODE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče 23.01.2015
Občina: MEDVODE
 Navodilo za predstavnike Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov 15.03.2015
Občina: MEDVODE
1  2  ... 31  32 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) 05.04.2006
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si