RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK


Občina: ŠENTRUPERT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (69/2014)
Datum sprejema: 09.09.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.10.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Statut Občine Šentrupert - Občinska podlaga
Občina: ŠENTRUPERT

27.02.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert 26.04.2016
Občina: ŠENTRUPERT
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert 13.05.2017
Občina: ŠENTRUPERT

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si