RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2001)
Datum sprejema: 2001-07-06 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.08.2001 Datum konca veljavnosti: 30.10.2003
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci 12.04.2003
Občina: BELTINCI
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci 30.10.2003
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 01.09.1995
Datum sprejema: 1995-08-01 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

01.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si