RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2015)
Datum sprejema: 07.01.2015 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka uporabe: 01.02.2015
Datum začetka veljavnosti: 24.01.2015 Datum konca veljavnosti: 19.01.2016
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode 19.01.2016
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Medvode - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

03.04.2004
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

27.07.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
Občina: MEDVODE
Datum objave: 20.01.2014
Datum sprejema: 13.1.2014
Organ sprejema: Župan občine

21.01.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si