RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/2015)
Datum sprejema: 4.2.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.02.2015
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

02.12.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 30.03.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica 21.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6, k.o. 1825 – Zagradec 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/4, k.o. 1823 – Dob 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6, 1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12, vse k.o. 1810 – Stična 14.04.2015
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3  4 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si