RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija


Občina: IDRIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/2015)
Datum sprejema: 05.03.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.03.2015
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 27.02.2016
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 10.06.2017
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 02.06.2018
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 29.05.2021
Občina: IDRIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: IDRIJA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija 31.03.2015
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija 29.05.2015
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju 29.05.2015
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija 01.09.2015
Občina: IDRIJA
 Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija 21.07.2015
Občina: IDRIJA
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri 30.01.2016
Občina: IDRIJA
 Sklep o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč v Občini Idrija 24.05.2016
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija 03.09.2016
Občina: IDRIJA
 Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija 03.12.2016
Občina: IDRIJA
 Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija 11.11.2017
Občina: IDRIJA
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
Občina: IDRIJA
Datum objave: 03.10.2008
Datum sprejema: 25.09.2008
Organ sprejema: Občinski svet

18.10.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si