RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tišina


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2015)
Datum sprejema: 26.05.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.06.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina 17.10.2015
Občina: TIŠINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina 10.10.2015
Občina: TIŠINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2015 27.10.2015
Občina: TIŠINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina 27.10.2015
Občina: TIŠINA
 Sklep o prevzemu in začetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« 28.11.2015
Občina: TIŠINA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2016 19.12.2015
Občina: TIŠINA
 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2016 19.12.2015
Občina: TIŠINA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 18.12.2015
Občina: TIŠINA
 Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2016 19.12.2015
Občina: TIŠINA
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina 06.02.2016
Občina: TIŠINA
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tišina
Občina: TIŠINA
Datum objave: 26.04.2007
Datum sprejema: 2007-04-16 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

11.05.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si