RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2015)
Datum sprejema: 17.6.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.06.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica 30.06.2019
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

11.01.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica 27.06.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 19.06.2015
Občina: SEVNICA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica 04.07.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 27.06.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip 05.09.2015
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 03.10.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica 03.10.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 03.10.2015
Občina: SEVNICA
 Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje
Občina: SEVNICA
 Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica) 12.09.2015
Občina: SEVNICA
1  2  ... 32  33 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica 23.08.2011
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica 01.04.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica 07.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica 30.05.2015
Občina: SEVNICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si