RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument


Občina: HRPELJE-KOZINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2015)
Datum sprejema: 01.07.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.07.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina 03.10.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina 09.10.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (uradno prečiščeno besedilo) 18.12.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina 19.12.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 19.12.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača, št. IT/4896/15 19.12.2015
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči 18.01.2016
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina 30.03.2016
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 30.03.2016
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina 30.03.2016
Občina: HRPELJE-KOZINA
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Hrpelje - Kozina
Občina: HRPELJE-KOZINA
Datum objave: 18.04.2011
Datum sprejema: 17.3.2011
Organ sprejema: Občinski svet

03.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si