RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (76/2015)
Datum sprejema: 01.10.2015 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 01.10.2015
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.7 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.04.1994
 Statut Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

23.01.2010
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

06.07.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

11.01.2014
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si