RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci - dokument


Občina: GORNJI PETROVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2015)
Datum sprejema: 02.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 31.10.2015
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Gornji Petrovci - Občinska podlaga
Občina: GORNJI PETROVCI

18.10.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si