RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2015)
Datum sprejema: 30.09.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 23.10.2015
Datum začetka veljavnosti: 23.10.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 27.10.2018
Občina: LAŠKO
 Spremembe Statuta Občine Laško 12.10.2019
Občina: LAŠKO
 Sprememba Statuta Občine Laško 31.10.2020
Občina: LAŠKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Laško - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

14.11.2007
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

23.01.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 26.12.2015
Občina: LAŠKO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 12.12.2015
Občina: LAŠKO
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 19.12.2015
Občina: LAŠKO
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 29.12.2015
Občina: LAŠKO
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 29.12.2015
Občina: LAŠKO
 Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 01.01.2016
Občina: LAŠKO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 08.01.2016
Občina: LAŠKO
 Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 31.12.2015
Občina: LAŠKO
 Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško 02.04.2016
Občina: LAŠKO
 Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 19.03.2016
Občina: LAŠKO
1  2  ... 18  19 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 20.03.2010
Občina: LAŠKO
 Spremembe Statuta Občine Laško 11.06.2011
Občina: LAŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 29.07.2015
Občina: LAŠKO
 Statut Občine Laško 14.11.2007
Občina: LAŠKO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si