RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 15.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 13.11.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) 05.05.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza 08.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1) 01.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.6) 01.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče 25.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 24.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 24.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o izplačilih sejnin predsednikom in članom četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec za leti 2015 in 2016 24.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec 31.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec 31.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 31.12.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) 05.05.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 17.07.2010
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec 08.05.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si