RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Slovenske Konjice - dokument


Občina: SLOVENSKE KONJICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 29.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Statuta Občine Slovenske Konjice 18.02.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice 09.12.2017
Občina: SLOVENSKE KONJICE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo) 21.12.2007
Občina: SLOVENSKE KONJICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016 31.12.2015
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2016 31.12.2015
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 01.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2016 01.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 14.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 14.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 14.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 23.01.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice – Center vzhod 13.02.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – Pristovnik 08.03.2016
Občina: SLOVENSKE KONJICE
1  2  ... 22  23 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Slovenske Konjice
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Datum objave: 30.04.1999
Datum sprejema: 1999-03-25 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.05.1999
 Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Datum objave: 21.12.2007
Datum sprejema: 2007-11-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

21.12.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si