RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Železniki - dokument


Občina: ŽELEZNIKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/2015)
Datum sprejema: 05.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.12.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki - dokument 30.06.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad - dokument 30.06.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki - dokument 30.06.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018 - dokument 15.06.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini - dokument 30.05.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje smučišča na Soriški planini - dokument 30.05.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2018 in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2018 - dokument 27.04.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - dokument 27.04.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2017 - dokument 26.04.2018
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018 - dokument 26.04.2018
Občina: ŽELEZNIKI
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Železniki - dokument
Občina: ŽELEZNIKI
Datum objave:
Datum sprejema: 04.06.2009
Organ sprejema: Občinski svet

04.07.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si