RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2015)
Datum sprejema: 16.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 30.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 30.11.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 16.10.2021
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

20.02.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016 29.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica 29.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016 29.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica 22.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Ivančna Gorica 30.01.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica 30.01.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica 26.03.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica 19.03.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica 19.03.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica 19.03.2016
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  ... 22  23 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si