RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Puconci


Občina: PUCONCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2015)
Datum sprejema: 19.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.12.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Puconci 28.08.2021
Občina: PUCONCI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) 24.07.2007
Občina: PUCONCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci 05.03.2016
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. 19.03.2016
Občina: PUCONCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2016 19.03.2016
Občina: PUCONCI
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2015 30.04.2016
Občina: PUCONCI
 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016–2020 30.04.2016
Občina: PUCONCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2/2016 18.06.2016
Občina: PUCONCI
 Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 25.06.2016
Občina: PUCONCI
 Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci 16.06.2016
Občina: PUCONCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3/2016 27.08.2016
Občina: PUCONCI
 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 27.08.2016
Občina: PUCONCI
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Puconci
Občina: PUCONCI
Datum objave: 13.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-15 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

28.05.1999
 Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)
Občina: PUCONCI
Datum objave: 24.07.2007
Datum sprejema: 2007-07-05 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

24.07.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si