RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (97/2015)
Datum sprejema: 25.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2016
Datum začetka veljavnosti: 12.12.2015 Datum konca veljavnosti: 01.01.2020
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

23.10.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
Občina: LAŠKO
Datum objave: 09.02.2007
Datum sprejema: 2007-01-31 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

10.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si