RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi višine cen odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (104/2015)
Datum sprejema: 21.12.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2016
Datum začetka veljavnosti: 22.12.2015
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

14.02.2004
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

22.03.2014
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.11.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si