RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sodražica


Občina: SODRAŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2016)
Datum sprejema: 21.12.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2016
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Sodražica - Občinska podlaga
Občina: SODRAŽICA

14.05.2011
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica - Občinska podlaga
Občina: SODRAŽICA

15.06.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica 07.05.2016
Občina: SODRAŽICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica
Občina: SODRAŽICA
Datum objave: 21.09.2007
Datum sprejema: 2007-09-06 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

22.09.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si