RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri


Občina: ŽIRI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (4/2016)
Datum sprejema: 10.12.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.01.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Cerkno - Občinska podlaga
Občina: CERKNO

22.12.2007
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno - Občinska podlaga
Občina: CERKNO

23.06.2009
 Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: IDRIJA

 Statut Občine Žiri - Občinska podlaga
Občina: ŽIRI

10.12.2011
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija - Občinska podlaga
Občina: IDRIJA

31.03.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si