RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: KRŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2016)
Datum sprejema: 04.02.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 19.02.2016
Datum začetka veljavnosti: 19.02.2016 Datum konca veljavnosti: 29.10.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 24.12.2016
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 11.05.2019
Občina: KRŠKO
 Statut Mestne občine Krško 29.10.2022
Občina: KRŠKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Krško - Občinska podlaga
Občina: KRŠKO

08.11.2000

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) 30.03.2016
Občina: KRŠKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032) 07.04.2016
Občina: KRŠKO
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek 07.04.2016
Občina: KRŠKO
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 / II 16.04.2016
Občina: KRŠKO
 Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 25.04.2016
Občina: KRŠKO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti 03.05.2016
Občina: KRŠKO
 Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2016 26.04.2016
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško 24.05.2016
Občina: KRŠKO
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 21.05.2016
Občina: KRŠKO
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 21.05.2016
Občina: KRŠKO
1  2  ... 26  27 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Krško 08.11.2000
Občina: KRŠKO
 Spremembe statuta Občine Krško 01.02.2003
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 17.06.2006
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 26.06.2010
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 26.11.2011
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 03.05.2014
Občina: KRŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško 05.03.2016
Občina: KRŠKO
 Statut Mestne občine Krško 29.10.2022
Občina: KRŠKO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si