RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (22/2016)
Datum sprejema: 10.3.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.1 Inšpekcijske službe
I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.2 Redarske službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina 16.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih - Državna podlaga

 Zakon o varstvu javnega reda in miru - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB4) - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 25.07.2002
Datum sprejema: 2002.07.11
Organ sprejema: Občinski svet

26.07.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si